Stock­holm | Älv­sjö - Lång­sjö Myr­vä­gen 58

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

Änt­li­gen finns möj­lig­he­ten att för­vär­va det­ta trev­li­ga hus med högt, fritt och in­syns­skyd­dat lä­ge samt en här­lig ut­sikt över Lång­sjön! En obe­skriv­ligt frid­full käns­la på den­na lug­na åter­vänds­ga­ta. Hu­set med sin to­ta­ly­ta om 211 kvm är väl om­hän­der­ta­get och er­bju­der ut­märk­ta um­gäng­e­sy­tor in­te­ri­ört så­väl som ex­te­ri­ört. Två sto­ra trädäck på fram­si­dan och ett på bak­si­dan ger sol­chans he­la da­gen och även chans att nju­ta av den fi­na sol­ned­gång­en på förs­ta par­kett. Ge­ne­rö­sa ytor med plats för fa­milj, släkt och vän­ner att um­gås till­sam­mans och nju­ta av li­vet. Hu­set har en väl ge­nom­tänkt pla­ne­ring och dis­po­ne­ras idag med he­la fem sov­rum. Fi­ber finns in­stal­le­rat och även en öp­pen spis som är god­känd för eld­ning. Fas­tig­he­ten med sin fri­kö­pa tomt har ett utmärkt lä­ge med ett sten­kast till my­si­ga Lång­sjön med bad­strand och pro­me­nad­stråk. Väl­kom­men hem!

Ut­gångs­pris 7 500 000 kr Rum 6 rum Bo­a­rea 152 kvm + 59 kvm Tomt 942 kvm Byggt 1977 Ener­gi­klass E Vi­sas Sön 3/6 13.00-14.00 Mån 4/6 18.00-19.00 Mäk­la­re Christo­fer Svens­son 070-710 85 04

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.