Stock­holm | Mä­lar­höj­den Pet­ters­bergs­vä­gen 35

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

Väl­kom­men till ett charm­fullt, re­no­ve­rat och stil­fullt in­rett vil­la­bo­en­de byggt år 1944. Skyd­dat, lugnt och högt be­lä­get med här­lig ut­sikt över Mä­la­ren. Fas­tig­he­ten bju­der på ge­ne­rö­sa um­gäng­e­sy­tor för sto­ra säll­skap. Trev­li­ga al­ta­ner med plats för många gäs­ter och fri sjö­ut­sikt. Hu­set har ge­nom­tänkt, väl­dis­po­ne­rad plan­lös­ning med sto­ra föns­ter­par­ti­er vil­ket ger ett fint ljus. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan på­kostat smak­fullt in­rett kök och rym­ligt var­dags­rum med öp­pen spis. Smak­ful­la ori­gi­nal­de­tal­jer blan­dat med mo­dern in­red­ning. Vac­ker på­kostad sten­trap­pa från ga­ta upp till hu­set samt car­port för bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.