VEC­KANS ROS

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Na­ta­cha

Stort tack till de per­so­ner som hjälp­te mig när jag, bä­ran­des på mat­kas­sar föll ihop på Gull­mars­plan. När jag kvick­nar till ser jag en man som frå­gar hur jag mår och hjäl­per mig upp. Två kvin­nor sit­ter se­dan med mig och en av dem, Eva, följ­de mig hem på bus­sen till Års­ta torg. Jag blev så rörd och tack­sam för er hjälp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.