DIKT: Äp­pel­träd och hägg

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! -

Av: Mats Ham­marlund Nu blom­mar äp­pel­träd och hägg vå­ren has­tigt ly­ser se dess kart och grö­na vägg som fåg­lar­na nu hy­ser Nu står li­vet här på tå när ek­orr´n har fått ung­ar som i tal­lens gre­nar skut­tar runt och gung­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.