Här kan du stil­la VM-hung­ern

På tors­dag drar som­ma­rens må­nads­långa fot­bolls­fest igång när VM av­görs i Ryss­land. Men du som sak­nar bil­jett till lan­det i öst be­hö­ver in­te miss­trös­ta. Här kan du nju­ta av ka­la­set till­sam­mans med and­ra – på hem­ma­plan.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan - Ma­til­da Lund­berg Te­le­fon: 073-600 69 17 E-post: ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se

NOR­RA IN­NERS­TAN

Bir­ka Bow­ling – Bir­ka­ga­tan 16 Ox­id Spit­fi­re Pub – Bir­ger Jarls­ga­tan 33 Le­vin­sky Bur­ger – Rörstrands­ga­tan 9 Ho­tel At Six – Brun­ke­bergstorg 6

Hard Rock Ca­fe – Svea­vä­gen 75 El Ci­e­lo – Fle­ming­ga­tan 22A

Ca­li­en­te Ta­pas Bar – Fle­ming­ga­tan 22B High Stre­et Pub – Drott­ning­ga­tan 86 Oba­ren – Stu­re­plan 2 Tu­dor Arms – Grev­ga­tan 31 He­le­nes Krog – Sankt Eriks­ga­tan 87

Pop House Re­stau­rang Och Piz­ze­ria – Djur­gårds­vä­gen 68 Mil­li­on Dol­lar Ba­by – Ny­bro­ga­tan 61 Gro­dan – Grev Tu­re­ga­tan 20 Oran­ge­ri­et Bar – Norr Mä­lar­strands Kaj­plat­ser 464 Bil­jard­pa­lat­set – Sankt Eriks­ga­tan 52 Ra­dis­son Blu Stock­holm Wa­ter­front Ho­tel – Nils Eric­sons Plan 4 Re­stau­rang No­ve – Rörstrands­ga­tan 9A Bist­ro Ri­go­let­to – Kungs­ga­tan 16 He­li­oworks – Grev Tu­re­ga­tan 30

Fox & Bad­ger – Norr­bac­ka­ga­tan 56 Bar­rels Ci­ty – Små­lands­ga­tan 22 Scan­dic Has­sel­bac­ken

– Ha­ze­li­us­bac­ken 20

Scan­dic Park Stock­holm – Kar­la­vä­gen 43 Ho­tel­let A W – Lin­néga­tan 18 Scan­dic Ari­ad­ne – Söd­ra Ka­jen 37

Café Stu­re­plan KB – Stu­re­ga­tan 4 John Scott’s Pub – Kungs­ga­tan 37 Jen­sens Böf­hus – Va­sa­ga­tan 26

Gal­ways Irish Pub – Kungs­ga­tan 24

Bryg­ge­ri­et Tu­b­a­la­rin – Odeng­a­tan 60 Tap Room – Kungs­holms­ga­tan 31 Bist­ro Bo­he­me – Drott­ning­ga­tan 71C Jae Re­stau­rang – Sche­e­le­ga­tan 8

Re­stau­rang Gär­det – Rindö­ga­tan 52 Na­len – Re­ge­rings­ga­tan 74

TGI Fri­day’s Kung­träd­går­den – Hamn­ga­tan 19 Café Ball­mon­do – Drott­ning­ga­tan 71D

SÖ­DERORT

Oa­sen – Rågs­vedstor­get 9

Gam­la Enske­de Mat­bod – Stock­holms­vä­gen 17 Chi­ras­hi – Hä­ger­vä­gen 44

Re­stau­rang Fal­ken – El­sa Borgs Ga­ta 66 Sta­bil Bar & Kök – Svan­damm­svä­gen 20

Re­stau­rang Grö­na­da­len – Grön­dals­vä­gen 40 Piz­ze­ria Rho­dos – Olaus Magnus väg 42 Wil­lis – Olaus Magnus väg 13

Stock­holm Ölstu­ga – Gull­mars­plan 8

SÖ­DER­MALM OCH GAM­LA STAN

Mün­chen­bryg­ge­ri­et – Tor­kel Knuts­sons­ga­tan 2 Retro So­fo – Bon­de­ga­tan 25/Ny­torgs­ga­tan 29 Sout­h­si­de – Horns­ga­tan 104 S:ta Cla­ra – Lil­la Ny­ga­tan 15 Old Be­e­fe­a­ter Inn – Göt­ga­tan 11 De­ba­ser – Hornstulls Strand 9 Re­stau­rang Vi­en­na – Swe­den­borgs­ga­tan 20 Pit­chers Ma­ri­a­tor­get – Ma­ri­a­tor­get 1A The Bor­der – Rut­ger Fuchs­ga­tan 3 Bist­ro Cor­no Stra­da – Horns­ga­tan 37 Mr Zwegro Bar – Folkun­ga­ga­tan 102 En­zo i Horn­hu­set – Lång­holms­ga­tan 15 Bc Bur­gers – Ny­torgs­ga­tan 33 Scan­dic Sjö­farts­ho­tel­let – Ka­ta­ri­na

vägen 26

Träd­går­den – Ham­mar­by Sluss­väg 2

Scan­dic Mal­men

– Göt­ga­tan 49

Pol­hem Sö­der – Ring­vä­gen 153

Na­da bar – Ås­ö­ga­tan 140 Tim­mers Kök & Bar

– Tim­mer­mans­ga­tan 25

Kru­kans Spis & Sport

– Ro­senlunds­ga­tan 18

Re­stau­rang Im­pe­ri­et

– Göt­ga­tan 78

Re­stau­rang Bleck – Ka­ta­ri­na Bang­a­ta 68B Big Ben – Folkun­ga­ga­tan 97

Re­stau­rang Eng­e­len/Ko­ling­en – Korn­hamn­storg 59B Har­rys – Swe­den­borgs­ga­tan 24 Le­gu­mes – Swe­den­borgs­ga­tan 25 Zin­kens Krog – Ring­vä­gen 14

Af­ter Café Bar & Kök – Korn­hamn­storg 57 Tre Valv – Järn­tor­get 83 De Svar­ta Få­ren – Stor­tor­get 16

The Cen­tral Bar Sthlm – Göt­ga­tan 84 The Cen­tral Bar – Folkun­ga­ga­tan 57 Char­les Dic­kens – Folkun­ga­ga­tan 55 Bi­te 125 – Ring­vä­gen 125 Me­lan­ders Fisk Sö­der­hal­lar­na – Med

bor­gar­plat­sen 3 Al­lé Kök & Bar – Ham­mar­by Al­lé 129 Ho­ney Ho­ney – Folkun­ga­ga­tan 59

Ljung­gren Re­stau­rang – Göt­ga­tan 36 Park Inn – Mid­skepps­ga­tan 6

Lis­tan upp­da­te­ra­des den 4 ju­ni. Fler re­stau­rang­er och ba­rer kom­mer att till­kom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.