Kom och träf­fa oss på Järva­vec­kan!

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Vi är Sve­ri­ges och Stock­holms näst störs­ta pa­ti­en­t­or­ga­ni­sa­tion och finns till bå­de för dig som har en hjärt- el­ler lung­sjuk­dom och för dig som är an­hö­rig.

Vi finns på plats tis­da­gen 12 ju­ni på Spånga IP kl. 15.30–19.00

I vårt tält kan du ta pul­sen och gö­ra tum-EKG. Vå­ra hjärt- och lung­räd­da­re finns på plats kl. 18 för att lä­ra dig mer om hur du räd­dar liv. Hop­pas vi ses där!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.