Täl­ta­re tros ha star­tat brand vid Fla­ten

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

En brand bröt på tors­da­gen den 7 ju­ni ut vid Fla­ten. To­talt 2 000 kvadrat­me­ter eld­här­ja­des. Rädd­nings­tjäns­ten miss­tän­ker att täl­ta­re har or­sa­kat bran­den. Lar­met kom strax fö­re tio på tors­dags­för­mid­da­gen. Om­rå­det som drab­bats är be­lä­get mel­lan Fla­ten­ba­det och mo­tor­vä­gen och be­står av blan­dad ter­räng där det ska ha be­fun­nit sig täl­ta­re vid brand­till­fäl­let. Inga per­so­ner upp­ges dock va­ra ska­da­de.

– Det är nå­gon form av tält­lä­ger som har brun­nit och po­li­sen är på väg ut för att ut­re­da vad som hänt. Jag vet in­te vad de har gjort på plat­sen, om de har för­sökt vär­ma sig el­ler la­ga mat, sä­ger Chris­ter Wahl­ström vid Stor­stock­holms brand­för­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.