BABYSÅNG SOMMARSPECIAL

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Mån­dag 11 ju­ni 13.00 Tis­dag 12 ju­ni 13.00

Vi gör en ut­flykt och har sång­sam­ling till­sam­mans. För mer in­for­ma­tion om var vi sam­las och an­mä­lan ring till Si­nik­ka Svahn 08-556 133 68 el­ler Pia Erics­son 08-556 133 45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.