Följ med till Gålö

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Enske­de-Års­ta-Van­törs stads­dels­för­valt­ning ar­ran­ge­rar buss­re­sor till Gålö för dig som se­ni­or. Bus­sen av­går var­je tors­dag un­der vec­kor­na 26-33.

Säv­näs är ett torp som lig­ger i ett na­tur­skönt om­rå­de på Gålö. Nu kan du som är se­ni­or + 65 och bor i Enske­de-Års­ta-Van­tör föl­ja med på en dags­ut kt till Säv­näs. Bus­sen åker från Årsta­pa­vil­jong­en, Årsta­vä­gen 112, kl 10 och från Dalstu­gan, Vrena­vä­gen, Högdalen, kl.10.30 föl­jan­de da­tum: 28 ju­ni, 5 ju­li, 12 ju­li, 19 ju­li, 26 ju­li, 2 au­gusti, 9 au­gusti och 16 au­gusti ris: 100:- ut kt

An­mä­lan: ring 08-508 14 149 se­nast tre da­gar fö­re av­re­san.

stock­holm.se/eav

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.