Stre­et pep i Da­len

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Den 11-15 ju­ni, kl. 14.00-19.00 ar­ran­ge­ras Stre­et Pepp för ung­do­mar i Enske­de-Års­ta-Van­tör. Even­tet är i sam­ar­be­te med Fr shu­set och Gen Pep och hålls i Da­len­par­ken, Enske­de­da­len. Kom och tes­ta dans, bas­ket, ska­te, kamp­sport, fotboll mm. Det blir ock­så mu­sik, mat och skönt häng. Det är gra­tis och ing­en an­mä­lan krävs. Den 13 ju­ni, kl. 19-21 kom­mer Fält­grup­pen ha en pop-up mö­tes­plats i Da­len, med grill­ning och ak­ti­vi­te­ter. Möt fält och fri­tid, ät en korv och li­ra boll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.