Som­mar­torg Öst­ber­ga

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Ak­ti­vi­te­ter var­je dag ut­om sön­da­gar från 7 ju­ni till och med 15 au­gusti vid plask­dam­men i par­ken Bac­ken. In­vig­ning 9 ju­ni kl 13-18.30. om och um­gås och tes­ta nå­got n tt. Gra­tis ak­ti­vi­te­ter för barn var­je vec­ka.

stock­holm.se/som­mar­tor­gost­ber­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.