Som­mar för sto­ra och små

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

I som­mar nns det m cket ro­ligt att hit­ta på för dig som är mel­lan 6-17 år och bor i stads­de­len. Dess­utom är näs­tan allt gra­tis! Följ med bad­bus­sen till Gålö, tit­ta på A a Ba a band, rio smack, trol­le­ri el­ler häng med på parkour, sam­ba­fot­boll mm. Al­la ak­ti­vi­te­ter tit­tar du på

stock­holm.se/eav­som­mar2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.