Vill du va­ra med?

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

8-9 au­gusti är det dags för 124-fes­ti­va­len i Rågs­ved. Vi sö­ker nu dig som vill va­ra med och del­ta. Kanske vill du, din för­e­ning el­ler or­ga­ni­sa­tion va­ra del­ak­tig med ak­ti­vi­te­ter och upp­trä­dan­den? Kanske kän­ner du nå­gon som du t cker ska va­ra med? Mer in­fo: Elin Wik­tors­son: elin.wik­tors­son@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.