Be­sök för­valt­ning­ens öpp­na mö­tes­plat­ser för se­ni­o­rer

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Du som är se­ni­or (+65) hit­tar många ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter och trev­lig in­spi­re­ran­de ge­men­skap på för­valt­ning­ens öpp­na mö­tes­plat­ser. Häm­ta in­for­ma­tion på vå­ra mö­tes­plat­ser el­ler ring så be­rät­tar vi mer: 08-508 14 149.

Årsta­Pa­vil­jong­en Årsta­vä­gen 112. Café­et är öp­pet mån-fre kl. 10-15.30. Se­ni­or­gym mån­dag kl. 12-15, tis­dag kl. 8.30-10, 12-14, ons­dag kl. 8.00-9.30 samt fre­dag 12-15. Till gym­met är du väl­kom­men vid två till­fäl­len per vec­ka. Kun­da­lin-Yo­ga, en still­sam form av yo­ga där du sit­ter ner, tors­dag kl. 10.30. Mat­lag­nings­grupp för her­rar. Tis­da­gar kl. 9.30-12.00. Vi la­gar mat och äter till­sam­mans.

Dalstu­gan Harpsunds­vä­gen 85 i Högdalen. Mån­dag och ons­dag kl. 9.30-15.30. Fre­dag kl. 10.30-15.30. "Prat med mat" - lun­chen ser­ve­ras på mån­da­gar, ca kl 11.30-13.00.

Häl­so­träf­fen Tussmö­te­vä­gen 175. Mån­dag 10.30-11.30 ba­lan­s­trä­ning Ons­dag kl. 13-14 ba­lan­s­trä­ning Ons­dag kl. 14.30-16.00 Se­ni­or Po­wer trai­ning

Våx­torp, Våx­torps­gränd 18, Öst­ber­ga. Ons­da­gar kl. 13-15.

Se­ni­or­café Hag­sät­ra, (Rö­da kor­sets lo­kal) Ols­ham­mars­vä­gen 23. Tors­da­gar kl. 13-15.

Gull­mars Bild­hug­garv. 3. Tis­dag kl. 9.30-10.30 pro­me­nad­grupp Ons­dag kl. 13-15 sam­tal kring kaf­fet Tors­dag kl. 9-11.30 "Plattcafé"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.