Mö­te om allak­ti­vi­tets­hu­set

Tidningen Årsta / Enskede - - Hallå stockholmare -

Ar­be­tet på­går för fullt för att allak­ti­vi­tets­hu­set i stber­ga ska kun­na öpp­na till hös­ten. Den 21 au­gusti, kl. 17.30-20.30 är det dags för näs­ta pla­ne­ring­mö­te. Varmt väl­kom­men! Var: stber­ga­sko­lans mat­sal el­ler för­hopp­nings­vis i allak­ti­vi­tets­hu­set.

An­mäl dig se­nast 15 au­gusti till: dit­tost­ber­ga@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.