VEC­KANS DIKT

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Mats Ham­marlund

Det är smart men in­te klokt pres­sa folk i lö­ne­kon­kur­rens som ej ger ung­as jobb en rik­tig chans Det är smart men in­te klokt ge sam­häl­let en hård­nad yta som ar­bets­lö­sa knappt kan bry­ta Den smar­te är ej klok tän­ker blott på egen plån­bok vill i värl­den vält­ra sig gott om peng­ar blir en grej

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.