Po­li­sen var­nar för in­brott

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Po­li­sen Fars­ta, Van­tör var­nar på sin Fa­ce­book-si­da för att den mör­ka­re års­ti­den vi går mot bru­kar in­ne­bä­ra en ök­ning av bo­stads­in­brott.

”Mel­lan tors­dag och mån­dag (27-30/9) har vårt lo­kal­po­lis­om­rå­de (Ör­by, Sved­my­ra och Tall­kro­gen) drab­bats av tre full­bor­da­de in­brott och två för­sök till in­brott. Den 1 ok­to­ber, greps en in­brotts­tjuv på bar gär­ning och fly­en­de fot i sam­band med in­brotts­för­sök i Tall­kro­gen/Gub­bäng­en” skri­ver Po­li­sen Fars­ta, Van­tör i ett in­lägg.

På saj­ten www.sam­ver­kan­mot­brott.se finns tips på hur man kan fö­re­byg­ga att bli ut­satt för bo­stads­in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.