1,5:a Stock­holm | Te­le­fon­plan / Mid­som­mar­kran­sen Pingst­vä­gen 27 A

Tidningen Årsta / Enskede - - Hem & Inspiration -

Säll­synt till­fäl­le! Nu finns chan­sen att för­vär­va den­na uni­ka och väl­pla­ne­ra­de 1,5:a med egen in­gång och un­der­bar ute­plats som nytt­jas av lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren. Go­da od­lings­möj­lig­he­ter i so­ligt sö­der­läge i kom­bi­na­tion med den gröns­kan­de in­ner­går­den för­stär­ker lä­gen­he­tens vil­la­käns­la yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.