Ex­akt vad gör de i Älv­sjö?

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

71 patrul­le­ring­ar. 13 till­sä­gel­ser/av­vis­ning­ar. 8 väg­be­skriv­ning­ar.

Det har de kommunala ord­nings­vak­ter­na gjort i Älv­sjö se­dan den 27 au­gusti 2018. Av­lägsning­ar­na och till­sä­gel­ser­na har gjorts för stö­ran­de av ord­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.