Mer om Tip­tapp

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

Den van­li­gas­te an­non­sty­pen är ”Tip­tap­pas bort” som in­ne­bär bort­hämt­ning av sa­ker som till ex­em­pel hör hem­ma på åter­vin­ning­en el­ler som kan åter­an­vän­das.

I Stock­holm läggs flest an­non­ser ut i in­nersta­den. Där­ef­ter kom­mer Brom­ma, Tä­by, Hä­gersten och Li­din­gö.

Av de 150 000 som lad­dat ned ap­pen har 60 000 upp­gett att de vill ta upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.