And­ra ex­em­pel på del­nings­tjäns­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

Taskrun­ner: En di­gi­tal mark­nads­plats för tjäns­ter, där du kan outsour­ca små­syss­lor och ären­den åt and­ra pri­vat­per­so­ner i ditt när­om­rå­de.

Hygg­lo: Hyr ut di­na eg­na pry­lar till and­ra när du själv in­te an­vän­der dem.

Airb­nb: Hyr ut din lä­gen­het el­ler hyr av nå­gon an­nan.

Yep­str: Ge ton­å­ring­ar en chans till ex­train­koms­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.