Fle­ra rån se­nas­te vec­kan

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

ÅRS­TA

Lör­dag 6 oktober

I lör­dags­kväll för­ra vec­kan blev en tax­i­chauf­för, som kör­de en kund från Hornstull till Skat­tung­s­vä­gen i Års­ta, ho­tad. Kun­den kräv­de att få peng­ar av chauf­fö­ren. När fö­ra­ren nekade bör­ja­de pas­sa­ge­ra­ren ge sig på ho­nom med slag och bett. Ett vitt­ne som be­fann sig i när­he­ten sprang fram till bi­len och kun­de hjäl­pa fö­ra­ren. Pas­sa­ge­ra­ren hann läm­na plat­sen in­nan po­li­sen kom dit.

GULL­MARS­PLAN

Sön­dag 7 oktober

Nat­ten till sön­dag för­ra vec­kan blev en per­son rånad på si­na hör­lu­rar vid Gull­mars­plan. En ung man ska till­sam­mans med tre and­ra gått fram till per­so- nen och bett att få prö­va hans tråd­lö­sa hör­lu­rar. När per­so­nen nekade blev man­nen ag­gres­siv och ho­ta­de att ”stic­ka ner” ho­nom. Rå­nar­na ska där­ef­ter ha ta­git ifrån ho­nom hör­lu­rar­na och läm­nat plat­sen i en taxi. Sam­ma natt blev en per­son rånad på sin mo­bil i när­he­ten av Gull­mars­plan.

SKÖNTORPSVÄGEN

Tis­dag 10 oktober

I tis­dags ef­ter­mid­dag blev en per­son som var ute och ras­ta­de hun­den på Sköntorpsvägen at­tac­ke­rad av två män som kräv­de att få hans te­le­fon. När hundä­ga­ren väg­rar blir han kniv­sku­ren på ar­men och det he­la slu­tar med att rå­nar­na spring­er där­i­från ut­an te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.