Sko­lor­na som kan för­lo­ra bud­ge­t­an­sva­ret

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm -

SÖ­DERORT

Aspud­dens sko­la. Bagar­mos­sen-Bro­torp sko­lor. Slätt­gårds­sko­lan. Sätra­sko­lan. Årsta­dals­sko­lan.

IN­NERS­TAN

Klas­torp-Es­singe sko­lor. Lil­la Adolf Fred­riks sko­la. Åsö Grund­sko­la.

VÄSTERORT

Nor­ra Äng­by sko­lor. Hög­lands­sko­lan. Kn­ut­by­sko­lan. Rin­ke­by­sko­lan.

Sko­lor­na ovan kan i år ha eko­no­min i ba­lans, men kan än­då ris­ke­ra att bli an­slags­en­he­ter om de in­te ock­så fyl­ler den fond de an­vän­de året in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.