Stock­holm | Mä­lar­höj­den Knal­le­vä­gen 7

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Väl­kom­men till ett myc­ket charm­fullt, på­kostat re­no­ve­rat, vil­la­bo­en­de med trev­lig tomt på en av Mä­lar­höj­dens my­si­gas­te ga­tor! Lum­mig, fri­köpt träd­gårds­tomt med fle­ra här­li­ga ute­plat­ser i oli­ka sol­lä­gen och med ge­ne­rö­sa ytor för sto­ra säll­skap. Stil­fullt in­rett och rym­ligt kök, stort var­dags­rum med vac­ker ka­kel­ugn samt mat­rum/all­rum be­lä­gen i en hör­na med här­ligt ljusin­släpp. Öv­re plan er­bju­der fy­ra bra sov­rum samt även möj­lig­het till yt­ter­li­ga­re ett sov­rum på käl­lar­plan. Mas­ter be­droom är in­rett med en su­i­te, eget stil­fullt bad­rum. To­talt 4 fy­ra bad­rum, oli­ka ut­rus­ta­de med an­ting­en bad­kar, dusch el­ler en­dast WC. Smak­fullt in­redd tvätt­stu­ga. Central­damm­su­ga­re, fi­ber in­stal­le­rat samt upp­värm­ning via berg­vär­me vil­ket ger lå­ga ener­gi­kost­na­der. Möj­lig­het att in­re­da ut­hyr­nings­del. Barn­vän­ligt om­rå­de med när­het till för­sko­lor & sko­lor. Även nä­ra na­tur, vat­ten & bra kom­mu­ni­ka­tio­ner! Mis­sa in­te den­na chans, an­mäl gär­na ditt in­tres­se!

Ut­gångs­pris 9 950 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sov­rum Bo­a­rea 156 kvm + 42 kvm Tomt 793 kvm Byggt 1923 Ener­gi­klass D Vi­sas Sön 14/10 11.30-12.30 Mån 15/10 18.30-19.15 Mäkla­re Ka­rin Lin­ner­borg 070-710 85 05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.