4:a Stock­holm | Björk­ha­gen Karls­kro­na­vä­gen 6A

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Här fin­ner man änt­li­gen ett stör­re 55 + bo­en­de i po­pu­lä­ra Björk­ha­gen! Med när­het till bå­de kom­mu­ni­ka­tion, gröns­ka och mat­af­fä­rer är det­ta bo­en­de per­fekt. Sta­bil och trygg för­e­ning med bå­de hiss, par­ke­rings­möj­lig­he­ter, ba­stu, en ge­men­sam­hets­lo­kal samt en över­natt­nings­lä­gen­het. Op­ti­mal plan­lös­ning med ett rym­ligt kök, stort var­dags­rum och bal­kong i syd­väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.