4:a Stock­holm | Stu­re­by Bastu­hags­vä­gen 61, 3 tr

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Ny­pro­du­ce­rad 4:a från 2014 be­lä­gen högt upp i hu­set! Lä­gen­he­ten präglas av ett här­ligt ljusin­släpp ge­nom sto­ra föns­ter­par­ti­er samt en luf­tig käns­la. Varmt väl­kom­men på vis­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.