Sam­råd för Öst­ber­ga cent­rum 2.0

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/Enskede -

Nytt hus med 84 stu­dent­ly­or och en för­sko­la – det vill man byg­ga i Öst­ber­ga cent­rum. Bostads­hu­set vill man gö­ra i två de­lar; en på fy­ra vå­ning­ar, en på sju. Och i den när­lig­gan­de parkle­ken Bac­ken vill man byg­ga en ny parkleks­bygg­nad med to­a­let­ter. Så ser i al­la fall kom­mu­nens plan ut. Och just nu på­går ett så kal­lat sam­råd då med­bor­gar­na kan tyc­ka till om för­sla­get. Sam­rå­det rul­lar på till och med den 6 november. Du kan se för­sla­get i sin hel­het på Öst­ber­ga kul­tur­hus och på Tek­nis­ka nämnd­hu­set på Kungs­hol­men, och där läm­na skrift­li­ga åsik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.