Fle­ra po­li­sin­gri­pan­den vid årets sista der­by

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Po­li­sen gjor­de fle­ra in­gri­pan­den i sam­band med der­byt på Te­le2 Are­na i sön­dags. Men sam­man­ta­get be­skri­ves in­sat­sen som nor­mal.

In­nan mat­chen av­lägs­na­des åt­ta per­so­ner från Slakt­hus­om­rå­det för att för­hind­ra sup­por­ter­bråk. Yt­ter­li­ga­re 45 per­so­ner av­lägs­na­des vid ett våld­samt upp­lopp vid are­nan in­nan mat­chen och en per­son greps för våld­samt mot­stånd. Un­der da­gen om­hän­der­togs en min­derå­rig för ringa nar­ko­ti­kabrott och yt­ter­li­ga­re två per­so­ner om­hän­der­togs för fyl­le­ri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.