Där­för står rull­trap­pan vid Gull­mars still

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Lä­sa­re har re­a­ge­rat på att rull­trap­pan upp från tvär­ba­nan vid Gull­mars­plan har stått still länge. Nu sva­rar SL att rull­trap­pan är av­stängd av sä­ker­hets­skäl. Vis­sa kom­po­nen­ter be­hö­ver by­tas ut, där­för har den stått stil­la för re­pa­ra­tion i två om­gång­ar se­dan au­gusti.

– Vi vän­tar på re­serv­de­lar och har ing­en pro­gnos på när rull­trap­pan kan gå igen. När de­lar­na är ut­byt­ta kom­mer vi star­ta den igen, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kon­takt på SL.

Un­der året har SL fått in 37 felan­mäl­ning­ar på just den här rull­trap­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.