2:a Stock­holm | Sol­ber­ga Kri­stall­vä­gen 115

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Två trap­por upp på Kri­stall­vä­gen 115 vän­tar ditt nya hem. Ca 100 me­ter från bo­sta­den går bus­sar­na till Te­le­fon­plan och Älv­sjö och E4 lig­ger nä­ra vil­ken tar dig sö­derut mot IKEA, Kung­ens Kur­va och Skär­hol­men samt norr som Lil­je­hol­men med näs­tan 100 bu­ti­ker. En kort pro­me­nad bort lig­ger Väst­ber­ga Han­dels­om­rå­de med bu­ti­ker som Coop, Mc­do­nald's, Sys­tem­bo­la­get och Rus­ta m.m. Hop­pa upp på cy­keln så är du på Hornstull på tio mi­nu­ter!

Ut­gångs­pris 1 995 000 kr Av­gift 3 366:-/mån (in­kl vär­me, VA) Bo­a­rea 58 kvm Vån 2 av 3 Vi­sas Sön 4/11 14.00-14.30 Mån 5/11 18.00-18.30 Mäkla­re Li­nus Hå­kans­son 070-710 83 59

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.