4:a Stock­holm | Enske­de­da­len Gam­la Ty­resö­vä­gen 370, Etage

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Tillåt mig att pre­sen­te­ra den­na yt­terst säll­syn­ta och väl­re­no­ve­ra­de eta­ge­lä­gen­he­ten där ing­en yta läm­nats åt slum­pen. Lä­gen­he­ten er­bju­der ett smak­fullt re­no­ve­rat kök, ett re­no­ve­rat bad­rum samt myc­ket go­da för­va­rings­möj­lig­he­ter i bå­da kläd­kam­ma­re, gar­de­ro­ber och katt­vin­dar. Bal­kong ut mot för­e­ning­ens trev­li­ga in­ner­gård där det även finns el­dri­ven mar­kis för årets so­li­ga da­gar. Sta­bil för­e­ning med låg be­lå­ning! Myc­ket ljus lä­gen­het med 3 styc­ken sto­ra sov­rum och två bad­rum. När­het till kom­mu­ni­ka­tio­ner, för­sko­lor, sko­lor, re­stau­rang­er och ser­vice. På nä­ra pro­me­na­dav­stånd finns även trev­li­ga grön­om­rå­den. Varmt väl­kom­na på vis­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.