Fi­ra na­tion­dal­da­gen i Fars­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

Ons­da­gen den 6 ju­ni är det dags för na­tio­nal­dags­fi­ran­de på Fars­ta Torg i cent­rum. I år fi­rar eve­ne­mang­et 5 år i Fars­ta och ska där­för fi­ras li­te ex­tra. Al­la är väl­kom­na, bå­de barn, för­äld­rar, mor och far­för­äld­rar, hus­djur och vän­ner. Fars­ta cent­rum bju­der på an­sikts­mål­ning, glass från glass­bi­len, flagg­verk­stad, scen­fram­trä­dan­den och en hel del över­rask­ning­ar.

Eve­ne­mang­et bör­jar kloc­kan 12:00 och slu­tar kloc­kan 15:00.

Vill du ha fler na­tio­nal­dags­tips? Kol­la in gui­den på si­dan 14!

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

FI­RA NA­TIO­NAL­DA­GEN. Fars­ta centrom ord­nar firande den 6 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.