Hål­ler med om fim­par­na!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Åsa

Hål­ler full­stän­digt med Yvon­nes in­sän­da­re i nr 21 av Tid­ning­en Lil­je­hol­men/älv­sjö. För myc­ket fim­par ham­nar på vå­ra ga­tor och torg och i vår na­tur. Ett för­slag är att fak­tiskt ha fler all­män­na ask­kop­par upp­sat­ta i Stock­holm. Des­sa kan gö­ras väl­digt disk­te­ta och va­ra upp­sat­ta på lykt­stol­par el­ler and­ra stäl­len.

Sen vill jag även på­pe­ka är för få al­ter­na­tivt för små pap­pers­kor­gar. Spe­ci­ellt un­der var­ma­re års­tid då fler tar med mat och dryck ut i so­len och vär­men. Man ser of­ta över­ful­la pap­pers­kor­gar i Stock­holm.

”Trä­den är fak­tiskt in­te er pri­va­ta ask­kopp”, skrev av­sän­da­ren Yvon­ne till de som skrä­par ner med si­na fim­par i för­ra vec­kans tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.