Vård­pa­ne­len

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Sjuk­vårds­frå­gor­na ham­nar gång på gång i topp när svens­kar­na lis­tar de vik­ti­gas­te i höst. frå­gor­na in­för Det är en av va­let vi har sam­lat an­led­ning­ar­na en till att pa­nel med 16 som al­la ar­be­tar per­so­ner in­om vår­den Till­sam­mans i Stock­holm. från har de sta­dens er­fa­ren­he­ter samt­li­ga och med akut­mot­tag­ning­ar de­ras hjälp hit­tar vi de mest re­le­van­ta upp­sla­gen till vå­ra artiklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.