Vem tyc­ker du ska få S:t Ju­li­an­pri­set 2018?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

S:t Ju­li­an­pri­set är Stock­holms stads pris som be­lö­nar dem som ar­be­tar ak­tivt för att in­klu­de­ra män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i sam­häl­let. För­ra året mot­togs pri­set av Un­der Kas­tan­jen, Park­te­a­tern, Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en och Hö­ga­lids för­sam­ling.

Läs mer och tip­sa om vem du tyc­ker ska få pri­set i år på: stock­holm.se/stju­li­an, se­nast 16 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.