Lyss­na på sta­dens podd

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Stock­holm väx­er är en podd som hand­lar om när, var och hur Stock­holm kom­mer att ut­veck­las de kom­man­de åren. Det se­nas­te av­snit­tet, num­mer åt­ta, gör ned­slag i Jär­va på te­mat so­ci­alt vär­deska­pan­de stads­pla­ne­ring. vax­er.stock­holm.se/podd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.