Åter­vinn ditt skräp i par­ken el­ler vid bad­plat­sen

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Det ska va­ra lätt att sor­te­ra rätt! Även i VRPPDU NDQ GX VRUWHUD VNULSHW HIWHU ¿ND pa­u­sen, snabb­lun­chen el­ler pick­nic­ken. I år har vi i förs­ta hand ställt be­hål­la­re för källsor­te­ring nä­ra vat­ten, till ex­em­pel vid ba­dSODWVHU RFK NDMHU 'HW ¿QQV RFNVN H[WUD be­hål­la­re för källsor­te­ring av plast vid ga­tor och torg. Ge­nom att sor­te­ra ditt skräp ser du till att det in­te ham­nar i na­tu­ren el­ler vatt­net, där det kan ska­da bå­de män­ni­skor och djur. Tack för att du hål­ler rent ef­ter dig. Läs mer på stock­holm.se/kall­sor­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.