Vm-fest på Stock­holms kro­gar

På tors­dag drar som­ma­rens må­nads­långa fot­bolls­fest igång när VM av­görs i Ryss­land. Men du som sak­nar bil­jett till lan­det i öst be­hö­ver in­te miss­trös­ta. Här kan du nju­ta av ka­la­set till­sam­mans med and­ra – på hem­ma­plan.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholmshelg -

Bir­ka Bow­ling Ox­id Spit­fi­re Pub Le­vin­sky Bur­ger Ho­tel At Six Hard Rock Ca­fe El Ci­e­lo Ca­li­en­te Ta­pas Bar High Stre­et Pub Oba­ren Tu­dor Arms He­le­nes Krog Pop House Re­stau­rang Och Piz­ze­ria Mil­li­on Dol­lar Ba­by Gro­dan Oran­ge­ri­et Bar Bil­jard­pa­lat­set Ra­dis­son Blu Stock­holm Wa­ter­front Ho­tel Re­stau­rang No­ve Bist­ro Ri­go­let­to

NOR­RA IN­NERS­TAN

He­li­oworks Fox & Bad­ger Bar­rels Ci­ty Scan­dic Has­sel­bac­ken Scan­dic Park Stock­holm

Ho­tel­let A W Scan­dic Ari­ad­ne Café Stu­re­plan KB John Scott’s Pub Jen­sens Böf­hus Gal­ways Irish Pub Bryg­ge­ri­et Tu­b­a­la­rin Tap Room Bist­ro Bo­he­me Jae Re­stau­rang Re­stau­rang Gär­det Na­len TGI Fri­day’s Kung­träd­går­den Café Ball­mon­do

– Tor­kel Knuts­sons­ga­tan 2 – Bon­de­ga­tan 25/Ny­torgs­ga­tan 29 – Horns­ga­tan 104 – Lil­la Ny­ga­tan 15 – Göt­ga­tan 11 – Hornstulls Strand 9 – Swe­den­borgs­ga­tan 20 – Ma­ri­a­tor­get 1A – Rut­ger Fuchs­ga­tan 3 – Horns­ga­tan 37

Fler re­stau­rang­er och ba­rer

– Rågs­vedstor­get 9 – Stock­holms­vä­gen 17 – Hä­ger­vä­gen 44 – El­sa Borgs Ga­ta 66 – Svan­damm­svä­gen 20 – Grön­dals­vä­gen 40 – Olaus Magnus väg 42 – Olaus Magnus väg 13 – Gull­mars­plan 8

– Rörstrands­ga­tan 9A – Kungs­ga­tan 16 – Grev Tu­re­ga­tan 30 – Norr­bac­ka­ga­tan 56 – Små­lands­ga­tan 22 – Ha­ze­li­us­bac­ken 20 – Kar­la­vä­gen 43 – Lin­néga­tan 18 – Söd­ra Ka­jen 37 – Stu­re­ga­tan 4 – Kungs­ga­tan 37 – Va­sa­ga­tan 26 – Kungs­ga­tan 24 – Nils Eric­sons Plan 4 –...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.