Till­fäl­lig se­cond hand i Hö­kis

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

På lör­dag den 13 ok­to­ber är det dags för pop up-se­cond hand och kafé på Martin­sko­lan i Hö­ka­räng­en. Bland an­nat kom­mer nyslung­ad ho­nung från Kerstin Björk­mans bi­gård i om­rå­det så väl som barn- och ung­doms­klä­der fin­nas att kö­pa.

Mun­stycks­vä­gen 18 i Hö­ka­räng­en kloc­kan 11-15. Det he­la ar­ran­ge­ras av klass 7 på sko­lan med för­äld­rar.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Fars­ta cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.