Volks­wa­gen Stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

www.volks­wa­gen­stock­holm.se För­verk­li­ga hös­tens al­la pla­ner i en ny Golf. För din skull har vi ut­rus­tat den med sä­ker­hets­sy­stem som till ex­em­pel ad­ap­tiv fart­hål­la­re som au­to­ma­tiskt hål­ler av­stånd till bi­lar och brom­sar för fot­gäng­a­re. Väl­kom­men in så be­rät­tar vi mer. Pris från 189 900 kr. Pri­vat­le­a­sing från 2 395 kr/mån. Lägg till 100 kr/mån för Dsg-au­to­mat­lå­da. (en­bart ser­vice). Po­lo TSI 95. Pris från 149 900 kr. Pri­vat­le­a­sing från 1 995 kr/mån Pas­sat Sportscom­bi TSI 150. Pris från 259 900 kr. Pri­vat­le­a­sing från 2 795 kr/mån.

Brom­ma - Ham­mar­by Sjöstad - Kis­ta - Smis­ta - Sö­der­täl­je Tä­by - In­fra Ci­ty - Ös­ter­malm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.