Hur kan kost­na­den va­ra så

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Be­va­ra vå­ra hi­sto­ris­ka mil­jö­er!

Del av Skarpnäcks gård är en 1600-tals mat­käl­la­re – den så kal­la­de Lök­bo­den. Den gam­la sten­grun­den har ti­di­ga­re fått nya trä­väg­gar­na och tak. Nu är det dags att re­no­ve­ra des­sa. Hur kan kost­na­den bli så stor att Stads­bygg­nads­kon­to­ret istäl­let vill ri­va?!

Lök­bo­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.