Vad gör du för att pig­ga upp en kall och grå dag i oktober?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort -

Cristi­an Contre­ras, 42, It-ut­veck­la­re, Hä­gerstenså­sen: – Jag gil­lar att ta va­ra på mörk­ret och gö­ra sånt som in­te går i ljus. Att springa på skogs­sti­gar med pann­lam­pa är kul och spännande. Mi­chael Lin­dquist, 32, tra­fik­kon­sult på Hä­gerstenså­sen: – Jag spe­lar bas­ket, det pig­gar upp att rö­ra på sig. Wi­esla­wa Hagén, 69, pen­sio­när, Gull­mars­plan: – Man får um­gås med nä­ra och kä­ra. Det är ing­en idé att dep­pa ihop. Em­ma Mo­berg, 31, fors­ka­re, Års­ta: – Jag tar en löprun­da i Årstasko­gen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.