Ung kvin­na våld­togs i Hö­ka­räng­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

Strax fö­re kloc­kan 22 på tis­dags­kväl­len lar­ma­de en ung kvin­na polisen om att hon ut­satts för en våld­täkt i ett skogs­om­rå­de i Hö­ka­räng­en. Polisen har än­nu ing­en mis­s­tänkt för hän­del­sen men dörr­knack­ning har hål­lits och en sökin­sats på­går.

Polisen vill in­te upp­ge ål­der på kvin­nan, an­nat än att hon är ”ung”. Hon ska själv ha ta­git sig från brotts­plat­sen till en bostad och sla­git larm. En­ligt polisen ska hon in­te ha ska­dats fy­siskt.

Så sent som den 25 sep­tem­ber ut­sat­tes en kvin­na för en över­falls­våld­täkt i Öst­ber­ga. Gär­nings­man­nen är fort­fa­ran­de på fri fot och polisen har gått ut med en över­vak­nings­bild på den tro­li­ge för­ö­va­ren i hopp om led­trå­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.