Biltju­var kör­de in på skol­gård och smet

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

En kroc­kad bil läm­na­des ry­kan­de på en skol­gård i Fars­ta för­ra hel­gen. Det var på sön­da­gen som en bil kom­mit kö­ran­des i hög has­tig­het och par­ke­rat på skol­går­den. Vitt­nen såg se­dan två per­so­ner springa där­i­från.

När polisen kom dit såg de att bi­len var krock­ska­dad i fron­ten. Fö­ra­ren och hans kom­pan­jon sprang i rikt­ning mot Hö­ka­räng­en. Ef­ter spår­ning med hund kun­de en av män­nen gri­pas.

Det vi­sa­de sig att for­do­net ti­di­ga­re va­rit in­blan­dad i en tra­fi­ko­lyc­ka i Trång­sund och att de smi­tit från plat­sen. For­do­net var ock­så an­mält som stu­let. För­un­der­sök­ning är in­ledd om grov vårds­lös­het i tra­fik, smit­ning från tra­fi­ko­lyc­ka och olov­ligt för­fo­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.