50-talsin­spi­re­ra­de lä­gen­he­ter pris­sänk­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

I Hö­ka­räng­en byggs nya 1950-talsin­spi­re­ra­de lä­gen­he­ter på det som kal­las Uvet­te Stra­da. El­ler Rus­sin­vä­gen som det egent­li­gen he­ter. En av de små et­tor­na som byggs la­des för en tid se­dan ut till för­sälj­ning med en re­jäl ra­batt på 19 pro­cent, men en­ligt mäklaren är det ing­en pa­nik vad gäl­ler för­sälj­ning­en på ga­tan.

– 19 pro­cent är myc­ket, men i he­la pro­jek­tet så lig­ger det på un­ge­fär 11 pro­cent. Det hand­lar om att mark­nads­an­pas­sa. Just nu säl­jer jag 1-2 lä­gen­he­ter per dag i pro­jek­tet, sä­ger Pe­ter Fol­ke, mäk­la­re på Sö­der­mäk­lar­na.

I vår för­vän­tas den förs­ta etap­pen av byg­get stå klar.

FOTO: MOSTPHOTOS

BIL­LIGT. Nya lä­gen­he­ter­na på Rus­sin­vä­gen säljs till re­a­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.