”Röj bort gran i Fa­ger­sjö­sko­gen”

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA/SKÖNDAL -

Det be­hövs rö­jas i Fa­ger­sjö­sko­gen, runt bå­de ek och has­sel, och det är bråt­tom. Det sä­ger Stock­holms Na­tur­skydds­för­e­ning i en skri­vel­se till Fars­ta stads­dels­för­valt­ning. Ris­ken som det ser ut nu är att gran kon­kur­re­rar ut det myc­ket vär­de­ful­la löv­trädsbe­stån­det i sko­gen, me­nar för­e­ning­en. Fa­ger­sjö­sko­gen är Farstas störs­ta na­tur- och fri­lufts­om­rå­de och en vik­tig sprid­nings­kor­ri­dor för ar­ter mel­lan Rågs­veds na­tur­re­ser­vat och Maj­ro­sko­gen, fort­sät­ter de. In­väx­an­de gran ris­ke­rar att all­var­ligt ska­da na­tur­vär­de­na, sä­ger för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.