Var­för ska man ta bort en av de störs­ta som Fars­ta? Och jag fat­tar in­te hur man tän­ker här? Myc­ket dumt.

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA/SKÖNDAL -

En lä­sa­re kom­men­te­rar på vår Facebook-si­da, an­gå­en­de det po­li­tis­ka för­sla­get om fär­re stads­de­lar i Stock­holm. Det är fort­fa­ran­de oklart hur det blir med den sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.