Död per­son hit­ta­des i Skarpnäck

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Söderort -

Se­dan 21-ti­den på tis­da­gen hov­ra­de en po­lishe­li­kop­ter över Skarpnäcks­om­rå­det ef­ter att ha sökt ef­ter en per­son som ska ha va­rit an­mäld för­svun­nen. På ons­dags­mor­go­nen ha­de en per­son an­träf­fats död i Skarpnäck. Upp­täck­ten gjor­des av po­li­sen ef­ter ett larm från en pri­vat­per­son.

– Än så länge kan vi in­te sä­ga nå­got om döds­or­sak ut­an en ut­red­ning på­går. Nu ar­be­tar man med att iden­ti­fi­e­ra krop­pen och un­der­rät­ta an­hö­ri­ga, sä­ger To­ve Hägg vid Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­ning­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.