Blev in­låst på för­valt­ning­en

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Hammarby/Skarpnäck -

När en bru­ka­re träf­fa­de sin hand­läg­ga­re på Skarpnäcks stads­dels­för­valt­ning i Björk­ha­gen för någ­ra vec­kor se­dan, slu­ta­de det med att vakt­bo­lag fick ryc­ka ut. Mö­tet sked­de i sam­band med stäng­nings­dags. När hand­läg­ga­ren gick hem mis­sa­de den­ne att re­cep­tio­nen hun­nit stänga, vil­ket gjor­de att bru­ka­ren blev in­låst och in­te tog sig ut på när­ma­re fy­ra tim­mar. Först vid 21-ti­den den­na fre­dags­kväll kun­de ett vakt­bo­lag släp­pa ut bru­ka­ren. Nu har stads­de­len Lex Maria-an­mält sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.