Jobb­tips

Tidningen Hammarby / Skarpnäck - - Stockholm -

Här är någ­ra tips på stäl­len att sö­ka som­mar­jobb på:

Svensk Di­rekt­re­klam. Är du 13 år, el­ler äld­re kan du sö­ka jobb här.

ICA. På icagrup­pen.se kan du hit­ta jobb hos ICA­bu­ti­ker.

Coop. Krav är att du är 16 år och har gått ut grund­sko­lan.

Adec­co. Ibland finns jobb för 16-åring­ar hos Adec­co.

Max. De fles­ta jobb hos Max är för de som har fyllt 18, men det finns även jobb för 16-åring­ar.

Mc­Do­nald´s. Du mås­te ha fyllt 16 år och ha slut­fört grund­sko­lan.

Bur­ger King. Du kan sö­ka jobb hr om du är minst 16 år. Man­po­wer. Som­ma­roch ex­tra­jobb för dig som är stu­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.